Projecten: Zwerfafval

Jaarlijks belandt er in Nederland ongeveer 50 miljoen kilo zwerfafval op straat of in het groen. Zwerfafval zorgt niet alleen voor ergernis, het is slecht voor de mens en de natuur. Vooral microplastic is een probleem dat steeds vaker benoemd wordt. Microplastics ontstaan wanneer plasticafval onder invloed van warmte of de getijden uit elkaar valt in kleine stukjes. Deze kleine plasticdeeltjes belanden vervolgens in de voedingscyclus en veroorzaken gezondheidsproblemen bij zowel dieren als mensen. Verder kost het opruimen van zwerfafval gemeentes en overheden erg veel geld.

Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie te Maastricht organiseert jaarlijks meerdere opruimacties. Daarnaast faciliteert de gemeente materialen voor burgerinitiatieven.

In dit project is in opdracht van het CNME een applicatie ontwikkeld die nuttig kan zijn bij het opruimen van zwerfafval.

Het Concept

De kern van het concept is het begrip “meedenken”. In het ontwerp worden jongeren opgeroepen in groepen mee te denken aan een oplossing voor het probleem van zwerfafval bij hun in de buurt. Jongeren kunnen deelnemen met hun eigen idee en worden gevraagd hun idee kort toe te lichten in een video. Ook moeten ze tijdens de eerste fase een overzicht van het probleem in hun buurt uploaden.
Gedurende een hierop volgende periode wordt van de deelnemers verwacht dat ze hun plan uit gaan voeren in de buurt. De applicatie zal met regelmaat om updates in de vorm van video’s en foto’s vragen en zo de voortgang van het project bijhouden. Er wordt feedback gegeven door een panel dat wordt gevormd door mensen van het CNME en de gemeente. Uiteindelijk kan bekeken worden welke jongeren een effectieve oplossing aangedragen hebben en zo een verandering in hun eigen wijk teweeg hebben gebracht. De jongeren kunnen dan beloond worden met een verbetering in hun buurt (zoals een nieuw bankje, een basketbaldoel etc.).

Flowchart Onderdelen App

De Doelgroep

De jongeren die met dit concept aangesproken worden zijn niet direct de vervuilende jongeren zelf, maar jongeren die betrokken zijn met de buurt en een relatief hoge intrinsieke motivatie hebben.

Het Visueel Ontwerp

Dit project heb ik samen met mede-CMD’er Katja Soulier uitgevoerd. Het sfeervolle, bij de gebruiker gevalideerde ontwerp is grotendeels haar verantwoordelijkheid geweest tijdens deze periode van 10 weken. Ik heb me voornamelijk bezig gehouden met de ontwikkeling van het interactieve prototype van deze applicatie.

Het onderzoek en de conceptvorming hebben we uiteraard gezamenlijk gedaan.

Onderzoek

Voor de ontwikkeling van deze applicatie zijn de volgende zaken onderzocht:

  • Kenmerken van jongeren;
  • Relevante leerstijlen;
  • Het principe van de Smart City die streeft naar een zo hoog mogelijke mate van welzijn voor alle inwoners in combinatie met een zo minimaal mogelijke belasting van de leefwereld;
  • Vergelijkbare concepten en initiatieven.

.