Projecten: Struinen met Bob

Dit project is uitgevoerd voor het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie in Maastricht (CNME).

Met Lars en Katja, twee medestudenten, heb ik 10 weken gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van dit concept.

Het doel van het CNME is draagvlak creëren voor duurzaam handelen, door mensen te betrekken bij de natuur. Hier beginnen ze al vroeg mee, via natuurlessen aan basisschoolkinderen. Het CNME benaderde ons met de vraag een interactief concept te ontwikkelen voor deze kinderen. Het concept moest educatief zijn en de kinderen tijdens de natuurlessen van het CNME op pad sturen in het natuurgebied langs de Grensmaas.

Tijdens een bezoek aan dit gebied schrokken wij van de grote hoeveelheid plasticafval langs de waterkant. We besloten het opruimen van deze troep te combineren met ons concept.

 

 

 

 

 

 

Kinderen worden voor het gebruik van de applicatie in groepjes verdeeld en krijgen per groepje een tablet. Er is gekozen voor het gebruik van een tablet omdat samenwerking via een tablet beter verloopt dan samenwerking via een kleine smartphone. Met de applicatie kunnen de kinderen opdrachten in het echte natuurgebied doen. Zo kunnen ze op zoek gaan naar bepaalde planten of dieren en deze vastleggen op foto’s. Daarnaast is er een kleine kennisquiz opgenomen. De antwoorden kunnen grotendeels gevonden worden in de natuur om hen heen. De applicatie draaide voornamelijk om samen leren en ontdekken.

Boswachter Bob leidt de kinderen door de applicatie. Dit is de introanimatie van de applicatie:

Presentatie Struinen met Bob Screenshot Struinen met Bob

 

 

 

 

 

Zowel het onderwerp als de doelgroep spraken me in dit project heel erg aan. Het testen van de applicatie met de kinderen was ontzettend leuk en belonend.
Uiteraard zijn we met z’n drieën diep in het onderwerp en de doelgroep gedoken en hebben we in de eerste weken vooral veel onderzoek verricht naar het natuurgebied, leertheorieën en relevante designprincipes.
Lars was in dit project grotendeels verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van de applicatie,
Katja en ik deelden de rol van ontwerper. Het animeren was geheel voor mijn rekening.
Een ontzettend leuk team!