Projecten: Museuminstallatie Design Fiction

Deze installatie is ontworpen voor de minor Installation Design. Het concept is gericht op het thema “Design Fiction” waarbij een extreem fictief toekomstbeeld dat gebaseerd is op huidige ontwikkelingen in de samenleving geschetst wordt.

Installatiethumbnail

Het Concept: The Internet of Souls

De aarde dreigt ten onder te gaan aan de invloeden van de mens op de planeet. In een wanhopige poging de aarde te behouden, besluit de mensheid haar invloeden op de aarde op te heffen. De mensheid probeert al haar invloed te verwijderen en sporen uit te wissen op de planeet. Kleine robotjes breken gebouwen en steden actief af en geven de grondstoffen terug aan de natuur. De natuur kan haar gang gaan en alle door de mens geclaimde gebieden weer terugnemen.

ZielenLevensloop-s

Menselijke lichamen zijn centraal opgeslagen op aarde. Hier worden de lichamen geheel automatisch in individuele “pods” zo optimaal mogelijk verzorgd en onderhouden. Door de lichamen zo op te slaan, wordt de belasting van de aarde tot het absolute minimum beperkt. Ook wordt de duur van het mensenleven op deze manier gemaximaliseerd. De mens bereikt gemiddeld een leeftijd van 180-210 jaar.

Het leven waarvan de mens zich bewust is vindt gescheiden van de lichamen plaats. Ons bewustzijn leeft in een netwerk, genaamd The Internet Of Souls, maar is wel nog afhankelijk van ons lichaam. De mens hoeft zich echter geen zorgen te maken om het onderhoud van zijn lichaam en ook lichamelijke ongemakken behoren tot het verleden. In The Internet Of Souls kunnen we ons richten op het vergaren van kennis en persoonlijke ontwikkeling. We kunnen andere zielen ontmoeten en met hen communiceren.

Deze digitale omgeving is ondergeschikt aan onze eigen gedachten en beleving en verandert mee aan de hand van onze behoeften op dat moment. In deze geheel nieuwe maatschappij ontstaan taken gericht op het vergaren van extra kennis, het opleiden van jonge zielen en het onderhouden van het netwerk. Ook wordt het herstel van de aarde gemonitord.

podklein

Video

Focus van de installatie

In de installatie staat een “pod” centraal waarin een lichaam onderhouden wordt. De link tussen het lichaam en de ziel, die in The Internet Of Souls leeft, is zichtbaar op het paneel. In de “pod” wordt het lichaam in beweging gehouden. Zo wordt er voor gezorgd dat er een gezonde hoeveelheid spiermassa blijft bestaan. Ook de voeding is optimaal uitgebalanceerd en op de behoeften van het individu aangepast. Daarnaast worden alle lichaamsfuncties in de gaten gehouden. Indien nodig past de “pod” waardes aan. Om de levensverwachting van de mens nog verder te optimaliseren wordt een gen in het DNA onderdrukt. Dit is het DAF2 gen dat er via binding met hormonen voor zorgt dat er cel veroudering plaatsvindt. Door een proteïne genaamd FOXO3A toe te dienen, wordt deze veroudering afgeremd.

Vormgeving

De manier waarop de installatie vorm is gegeven en functioneert, heeft invloed op de manier waarop de bezoeker er tegenover staat en hoeveel hij er van opsteekt. Uit ons onderzoek is gebleken dat interactiviteit nieuwsgierigheid triggert en betrokkenheid stimuleert. Doordat de installatie zelf bestaat uit een grote donkere houten kist, waar de bezoeker alleen in kan kijken als hij er bewust moeite voor doet, wekt deze nieuwsgierigheid op. Doordat er enkele lichtjes toegevoegd zijn aan de zijkant en de bezoeker een klein inkijkje in de inhoud van de “pod” krijgt, wordt deze nieuwsgierigheid versterkt. Door een combinatie van bovenstaande aspecten wordt het leereffect van de installatie versterkt en de kans dat de installatie de bezoeker bijblijft vergroot.